• 1403/02/11
  • ایوا پرس
  • 0

با توجه به کیفیت خدمات و دانش فنی اسکاینو، موسسه چرتکه پرداز از ابتدای فعالیت فعالیت های خود در زمینه فناوری اطلاعات ماننده شبکه مجموعه و طراحی وب سایت مجموعه را به آقای سخن گو محول نمود و از این بابت رضایت کامل را دارد.