تو عاشق خندان لبی من بی دهان خندیده ام حضرت #مولانا