پشتیبانی حضوری adsl

پشتیبانی حضوری خدمات اینترنت خانگی adsl و خدمات شبکه

پشتیبانی حضوری خدمات اینترنت خانگی adsl و خدمات شبکه

  در این روزهای کرونایی و گرایش همگانی به سمت استفاده آنلاین از خدمات و آموزش و دورکاری و مقرون بصرفتر بودن اینتنرنت ADSL نیاز به پشتیبانی آن افزایش یافته. متاسفانه چندیست پیشتیبانی این سرویس در لاهیجان و شرق گیلان