دوتا چتر واسه ما یعنی جدایی دوتا چتر واسه ما یعنی تمومه #شیما_سامانفر #مهدی_احمدوند