دریا بدون تو منو نمیخواد نمیخواد پا روی ماسه ها بذارم بارون تو قلب جنگلا گرفته هوا گرفته، غصمو کجا بذارم #رستاک_حلاج