درد من بدتر شد از وقتی نگفتم با کسی بینهایت می شود تقسیم هر چیزی به صفر #محمدمهدی_درویش_زاده