به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن واسه رخ دادن #بهرام_نورایی