به چشمان نمناک مهتاب زمین لکه ای لاجوردیست #چارتار