بخواب تا رنگ بی مهری نبینی تو بیداریِ که تلخ حقایق #علی_زند_وکیلی