آقا این ژاپنی ها چجوری تو اون فنجون کوچولوها چایی می خورن؟ ما تا در قوری نیوفته تو سینی بیخیال نمیشیم:))