آرشیو

دانلود مقاله اینترنت اشیا: برنامه هاي کاربردي، سرمایه گذاري و چالش براي شرکت ها

دانلود مقاله اینترنت اشیا: برنامه هاي کاربردي، سرمایه گذاري و چالش براي شرکت ها

ترجمه و طراحی : میلاد سخنگو اینترنت اشیا(IOT) : برنامه های کاربردی، سرمایه گذاری و چالش برای شرکت ها فهرست اینترنت اشیا(IOT) فناوری های ضروری اینترنت اشیا شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) حسگر شبکه های بی سیم (WSN) میان افزار پردازش