نمونه کار

سامانه اطلاع رسانی نتایج پیش دانشگاهی استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود

سامانه اطلاع رسانی نتایج پیش دانشگاهی استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود

این سامانه جهت اطلاع رسانی نتایج آزمون های دوره پیش دانشگاهی استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود راه اندازی شده است، در روزهای آتی امکانات و بخشهای گسترده ای نیز به آن اضافه خواهد شد. مشاهده سایت